Jak se stát adoptivním rodičem.

15.11.2011 18:43

 

V posledních letech se čím dál častěji můžeme setkat s jednotlivci, skupinami i rodinami, kteří si na dálku adoptují dítě nejen ze třetího světa, ale i chudých evropských zemí. Vzrůstající trend adopce na dálku, kdy lidé pomáhají dětem z Indie, Ugandy, Thajska, Srí Lanky, Ukrajiny a dalších koutů světa, je možný hned z několika důvodů: zvýšení finanční průhlednosti a s tím související důvěry adoptivních rodičů, ekonomický růst České republiky a široké pozitivní ohlasy projektu. Adopce na dálku se tak stává možností zasáhnout do zdánlivě nekončícího koloběhu bídy a negramotnosti.

Na této planetě žije téměř šest a půl miliardy obyvatel. A přitom téměř třetina z nich musí vystačit s dvěma dolary na den, kolem milionu a půl lidí žije za méně než dolar na den. Této bídě nejsou ušetřeny ani děti. Žijí v podmínkách, které by si západní svět ani při použití věštění či návštěvě věštírny neuměl představit. Jsou uzamčeny do bludného kruhu, který se točí kolem pojmů negramotnost a chudoba. Nevzdělaní lidé nemají šanci v třetím světě uspět, dostávají podřadná zaměstnání – pokud dostávají ovšem nějaká – a nemají šanci vydělat si tolik, kolik by potřebovali ke své obživě. Tak jsou odkázáni žít v tak zvané "absolutní chudobě", která se vyznačuje nejen hladem, ale i zimou, násilím, nedostatečnou hygienou a zdravotnickou péčí. Vzdělání představuje možnost, vztahující se ruku, která dětem nabízí pomoc. A ty si jsou této příležitosti změnit svůj osud vědomy.

Projekt adopce na dálku se zaměřuje především na zprostředkování vzdělání dětem, které žijí v podmínkách chudoby. Adoptivní rodiče svým příspěvkem hradí školné, povinnou školní výbavu a pomůcky. Peníze však nedostává přímo dítě, ale jsou zasílány škole nebo organizaci, která adopci zprostředkovává. Ta se již postará o to, aby bylo dítě zapsáno do nejvhodnější školy v okolí, zajistí školní pomůcky, učebnice a další potřebné věci. Příspěvek přitom není nijak vysoký, když uvážíme, že se za něj dostane dítěti základního vzdělání. Jedná se zhruba o částku v rozpětí pěti až osmi tisíci korun.

O svém adoptivním dítěti a o jeho úspěších či neúspěších při studiu se pak adoptivní rodina dozvídá z korespondence, která probíhá mezi ní a dítětem nebo zprostředkovatelskou organizací. Obvykle se zasílá dopis dítěte adoptivním rodičům spolu s jeho fotografií a případně vysvědčením. V případě adopce na dálku na Ukrajině je možné dítě i osobně navštívit.

A jak taková adopce probíhá? Velice důležitý je hned první krok – rozhodnout se, z jaké země chcete dítě adoptovat a podle toho vybrat správnou organizaci, která projekt zastřeší. Můžete dát také na doporučení známých nebo na svůj úsudek. Když máte tedy vybranou organizaci, postupujte podle jejich pokynů. Ty se sice pro každou společnost liší, ale obecně se postupuje takto: Zaprvé, vyberete si dle sympatií dítě z databáze. Poté kontaktujete koordinátora, který zjistí, zda se o dítě již někdo nezajímá. Teď máte prostor ujasnit si poslední nejasnosti, zeptat se na podrobnosti adopce. Když jste si tedy jistí a dostatečně informovaní o adopci, vyplníte formulář pro vybrané dítě, ujasníte si způsob a dobu platby. Pak už adoptovanému dítěti nic nebrání k nástupu do školy.

shp-ukrajina.caritas.cz/