NEVŠEDNÍ VŠEDNÍ DEN

17.10.2011 23:19

Villonská balada - napsáno jednoho podzimního pátku v Luhačovicích... Je pátek, nevšední všední den, kdy vyplní se řada snů. Předchozími dny rozhořčen, čerstvý vzduch do plic nadechnu. Ať v červenci, nebo v lednu, pátky se musí ctít. Pro tento den číší zvednu, kdo nezpívá, ten není Žid! Je pátek, nevšední všední den, kdy v lokálech se vyskytnu. Opouštím temný suterén a své dlaně skromně mnu. Vedle krásky si zasednu a žádám tanec "Smím prosit"? na parket však nedohlédnu, ten kdo netančí, není Žid! Je pátek, nevšdní všední den, kdy starosti z hlavy vypnu. Psychykou předků omámen, hledám minulost v Lipnu. Medaile na hrudník připnu, jen pátky je třeba snít. A hlasem zlehounka sýpnu: Ten, kdo nesní, není Žid! Vždyť pátek je králem všech dnů a patří se jej oslavit! Snad budoucnost už naleznu, kdo neslaví, ten není Žid!