opět adopce

26.11.2011 20:51

 


Adopce na dálku
Recyklohraní
Projekty ESF OP VK 2009-12
Vltava 2011
Olympiády
ŠVP
Poskytování informací
Prezentace školy
Evaluace
Volitelné předměty
První stupeň
Druhý stupeň
Školní jídelna
Výroční zpráva
Rada školy
Informace pro rodiče
  

Adopce na dálku

Na podzim roku 2006 se zástupci školního parlamentu zasloužili to, že

se naše škola zapojila do projektu Adopce na dálku.

Ze všech možných organizací vybrali právě tuto:

 

a z opravdu velkého počtu dětí, které v Africe touží po vzdělání a školní docházce, nakonec vybrali chlapce, kterému bylo tenkrát šest let.

Naše adoptované děti
Číslo
Fotka
Jméno/Stav
Platební metoda
Další platba
Certifikát

B374

Mouctar Touré
(Adoptované) 
5250,- Kč 1 x ročně (1.2.)
01.02.2011
Upravit údaje


Tímto jsme se zavázali uhradit každoročně částku 5250,- Kč, aby „Mouctar“ mohl navštěvovat školu.

Nám se ale vždy podaří složit se společně na částce vyšší, kterou potom můžeme využít na nákup dárků pro „Mouctara“, nebo je nabídneme k využití do tvz. „ Rizikového fondu“.

Díky němu se nakupují léky,školní potřeby a jiné důležité věci i pro ostatní africké děti. 

Každý z nás má volný přístup na webové stránky ( www.pro-contact.cz) organizace. Pokud se ale chceme informovat o našeho adoptovaného chlapce, je nutno vyplnit údaje, které byly naší škole přiděleny. Na oficiálních stránkách se musí do tabulky vpravo vyplnit uživatelské jméno a heslo, které nám bylo přiděleno.

Uživatelské jméno: ZŠ Na Pražské Pelhřimov
Heslo:0dfc9d7

Po otevření nové stránky se vlevo v zeleném sloupci v nabídce objeví také kolonka Váš účet. No a tady si můžeme zjistit vše, co nás o našem chlapci zajímá. V bodě Vaše dítě se znázorní fotografie a potřebné údaje o „Mouctarovi“. Když klikneme na fotografii, otevře se nám v nabídce hned několik složek se soukromými obrázky.

I v letošním školním roce jsme vybrali dostatek potřebných finančních prostředků ( 7000,- Kč), které jsme odeslali koncem ledna na účet organizace a vzápětí přišla elektronickou formou děkovná odpověď s nabídkou možnosti zúčastnit se připravovaného setkání adoptivních rodičů.

Znění odpovědi:

Dobrý den,

obdrželi jsme platbu za adopci Vašeho dítka v rámci Projektu adopce afrických dětí na dálku na další školní rok a příspěvek do Rizikového fondu. Děkujeme.

Zároveň bychom Vás všechny chtěli srdečně pozvat na SETKÁNÍ ADOPTIVNÍCH RODIČŮ, které se uskuteční v sobotu 13.3.2010 v Praze. O přesné hodině a místu konání Vás budeme informovat.
Prosíme, napište nám do konce tohoto týdne, zda se setkání adoptivních rodičů zúčastníte a pokud ano, kolik Vás i s doprovodem dorazí. Tato informace je pro nás klíčová, abychom mohli zajistit odpovídající prostory a další organizační přípravy.
V průběhu setkání budeme povídat o Projektu adopce afrických dětí na dálku, životě lidí v Guineji a samozřejmě bude i prostor pro všechny možné dotazy. Promítneme Vám také krátkou videoprojekci a budete mít možnost zakoupit si africké výrobky.
Těšíme se na setkání.

S pozdravem a přáním krásného dne

                                                                                       tým pro-Contact, o.s.

Spolupráce s organizací je na velmi dobré úrovni  a tak nás pravidelně informují o návštěvách zástupců v Africe. I letos na jaře se připravuje další kontrolní cesta koordinátory do Guineji.

Měli jsme tak možnost poslat „Mouctarovi“ další dopis a podle níže uvedených pokynů můžeme zaslat i malý balíček.
 

2. PŘÍPRAVA ZÁSILKY (povezou do Guineje koordinátorky osobně)

Máte-li zájem dítku poslat své fotografie, obrázek nebo samolepky, je to možné. Tyto zásilky odveze do Guineje stejně jako v minulosti koordinátorka osobně.

Co je  možné v zásilce poslat?

Do obálky max. formátu A5 je možno vložit pouze toto: FOTOGRAFII, POHLED, MALOVANÝ OBRÁZEK ČI SAMOLEPKY. CELKOVÁ VÁHA NESMÍ PŘESÁHNOUT 0,025kg. Nic většího, objemnějšího nemůžeme bohužel akceptovat. Vše, co přijde navíc, tedy bude-li obálka těžší nebo budou-li v obálce nějaké další předměty či dárečky, nebudeme moci odvézt a zásilka zůstane zde v České republice, neboť již nemáme kapacitu na to „balíčky“ převážet.  (Již je velký počet adoptovaných dětí a pokud každý z rodičů pošle nějakou maličkost navíc, celková hmotnost značně převyšuje váhové limity od letecké společnosti, která bohužel neumožňuje nadváhu ani humanitárním organizacím).

Dítěti v dopise určitě NEPOSÍLEJTE PENÍZE!

UPOZORNĚNÍ: Do této zásilky již nemusíte vkládat dopisy adresované adoptovaným dětem (samozřejmě ale můžete, pokud chcete, aby dítko mělo od Vás dopis ručně psaný, pouze však ve FRANCOUZSKÉM JAZYCE - v tomto případě, pokud si necháváte od nás dopis překládat, nás e-mailem informujte, že máte zájem o zaslání přeloženého dopisu). Jak jsme vysvětlili výše, dopisy, na které děti budou odpovídat, zasíláme do Guineje elektronicky s předstihem před odjezdem koordinátorky. Vložíte-li do zásilky stejný/další dopis, dítko jej dostane, odpovídat však bude na dopis zaslaný elektronickou poštou.

Jak a kam zásilku poslat :

ZÁSILKU ZAŠLETE VE 2 OBÁLKÁCH:

1)Na vnitřní obálku (do ní vložte fotky atd.) napište velkými písmeny čitelně ČÍSLO  A JMÉNO SVÉHO DÍTĚTE a zalepte ji a vložte do vnější obálky.

2)Na vnější obálku napište do levého horního rohu své jméno a příjmení. Jako adresáta uveďte naši

KORESPONDENČNÍ  ADRESU:

pro-Contact, o.s.

Jugoslávská 11

120 00 Praha 2

ZÁSILKY POSÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 15.3. !

Upozornění

Prosíme, abyste jak na dopis, tak na zásilku uváděli správné jméno a číslo svého adoptovaného dítka. Adoptovaných dětí je již hodně a mnohé mají stejné jméno, takže při chybných informacích může dojít k tomu, že dopis či balíček obdrží jiné dítko. Pokud si jméno či číslo dítka nepamatujete, napište nám, rádi Vám poradíme.

3. DÁRKY PRO ADOPTOVANÉ DĚTI

Projekt dárků pro adoptované děti je opět zprovozněn, ale v pozměněné podobě. Není již možné zasílat peníze na nákup dárků jednotlivým dětem. Tato forma byla zrušena z toho důvodu, že dárky dostávaly jen některé děti a to u ostatních dětí vyvolávalo smutek a frustraci. Na základě žádostí mnohých adoptivních rodičů jsme přišli s novou formou tohoto projektu. Nyní můžete přispět na nákup dárků libovolnou částkou podle svých možností a zájmu, s tím, že se následně celková vybraná částka rozdělí mezi všechny adoptované děti a každému dítku se nakoupí stejný dáreček v odpovídající ceně. V rámci minulé návštěvy adoptovaných dětí na podzim 2009 byla tato forma projektu dárků realizována poprvé a to poměrně úspěšně: na nákup dárků se celkem vybralo 129 455Kč. Tato částka se rozdělila mezi cca 1012 dětí a prostředky stačily na zakoupení malé hračky pro každé dítko. Pro některé kluky byly nakoupeny míče, pro dívenky panenky, pro další děti pak plyšové hračky, malé stavebnice.

Pokud se rozhodnete na nákup dárků pro děti přispět v rámci jarní cesty koordinátorky do Guineje, pošlete nejpozději do 15.3. libovolnou částku na náš účet: 1953720001/5500 s variabilním symbolem 22222.   

Na stránky jsme také umístili video, na kterém je záznam z jednodenního výletu školy naší koordinátorky, kterou navštěvují i některé z adoptovaných dětí.  Dvěma autobusy se v květnu minulého roku děti společně se svými učiteli vydaly do centra Conakry, kde navštívily některá významná místa svého města: Národní muzeum, Fondis − Nadaci pro mezinárodní solidaritu, Palác lidu, Zahradu 2. října (velký, nedávno renovovaný park se spoustou atrakcí pro děti, který je častým cílem rodinných výletů) a Stadión 28. září. Video je k zhlédnutí v sekci fotogalerie nebo přímo na tomto odkazu: https://www.pro-contact.cz/cs/page/view/video-skolni-vylet