Oprava kostela pokračuje

21.10.2011 19:04

Archeologický nález Pod zřícenou věží kostela se skrývaly překvapivé nálezy Lenešice /FOTOGALERIE/ - Kostel v Lenešicích vznikl o sto let později, než se historikové dosud domnívali, říká archeolog. Autor: Miroslava Strnadová | Sdílet 6× Diskutovat (0) 16.9.2009 23:23 Archeologové pracující na místě spadlé věže kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích nalezli, jak sami říkají, překvapivé nálezy. Archeologický průzkum má zjistit, jak vypadají základy spadlé věže, na základě výsledků určí statik a projektant další průběh prací při výstavbě nové věže. Archeologové jsou z nálezu nadšeni. „Základy jsou založeny 150 až 180 cm pod terénem. Nalezli jsme pozůstatky pravěkého obydlí, odhalili jsme odpadní jámu a kovářskou nebo železářskou pec. Důkazy o osídlení jsme sice očekávali, ale v podstatě jsme na místě, kde na několika metrech čtverečních je zachycena historie člověka od pravěku po vrcholný středověk do doby románské, kdy byl kostel postaven,“ uvedl Martin Volf z Ústavu archeologické památkové péče. Archeologové našli další důkaz o dataci vzniku kostela. „Našli jsme střep z druhé poloviny 13. století, který přináší jeden z dalších z důkazů, že kostel vznikl v roce 1263 a ne o sto let dříve, jak se domnívají někteří historici,“ pokračuje M. Volf. Věž kostela na náměstí v Lenešicích se sesula k zemi loni v červenci. O necelý měsíc později bylo založeno občanské sdružení Lenešický okrašlovací spolek, který se snaží o obnovu věže a kostela. Byl zpracován projekt a sdružení se podařilo získat dotace na první opravy. Na opravu kostela přispěla Obec Lenešice, litoměřické biskupství, ministerstvo kultury, postoloprtská farnost, firmy a další dárci z řad občanů.