SRDCE PRO DĚTI

15.11.2011 17:29

 

„Srdce pro děti“ je krásný projekt, který pomáhá vážně nemocným a postiženým dětem v České republice získat finanční prostředky na úhradu jejich léčby, zdravotnických pomůcek, přístrojů a dalšího potřebného k jejich uzdravení a také ke zlepšení kvality jejich života. Projekt byl zahájen prostřednictvím deníku Blesk 17. 3. 2008 a je realizován ve spolupráci občanského sdružení Život dětem, které je pořadatelem sbírky a společnosti RINGIER ČR a.s., která je vydavatelem deníku Blesk. Na projektu s občanským sdružením Život dětem také spolupracuje Pediatrická klinika 2. lékařské fakulty UK ve FN Motol Praha.


Komu přímo projekt pomáhá

 

Dětem, které trpí nějakým handicapem. Dětem, které postihla těžká nemoc či zranění; dětem, které nemají rodinu a po něčem pro ně nedostupném obrovsky touží. Získané finanční prostředky budou věnovány osudům těch dětí, kterým zdravotní pojišťovna nebo jiné státní instituce nejsou ochotny či schopny potřebné věci či tužby hradit ze svých zdrojů.


Kdo se může o pomoc ucházet

Rodiče, rodinný příslušníci či jiné zainteresované osoby dětí!


Kam můžete psát

 

Dopisy s popisem problémů konkrétních dětí posílejte na adresu: Blesk, U Průhonu 13, 170 00 Praha 7 – heslo „Srdce pro děti“. Můžete také mailovat na adresu srdceprodeti@ringier.cz.


Jak můžete pomoci i vy

 

Blesk vložil do začátku celého projektu půl milionu korun! Podpora dětí ale bude stát jistě mnohem větší částku. Na pomoci vyřešit konkrétní osudy dětí se tak podílejí čtenáři Blesku, ale i další lidé, kteří se o projektu „Srdce pro děti“ dozvěděli a mají zájem pomoci.

Stačí poslat jakoukoliv částku na účet občanského sdružení Život dětem: 83297339/0800 pod variabilním symbolem 1234, či přispět pomocí dárcovské DMS ve tvaru: DMS ZIVOTDETEM na číslo 87777 (cena dárcovské SMS činí 30,- Kč, příjemce obdrží 27,- Kč, (poskytovatelem této služby je Fórum dárců o. s.).

Jakmile redakce Blesku vybere první příběh dítěte, bude tato obecná sbírka ukončena a začne se s časově omezenou sbírkou přímo na konkrétní případ.

Získané finanční prostředky budou použity na pomoc zveřejněnému dítěti, zbylé finanční prostředky poputují na nákup přístrojové techniky pro dětská oddělení Pediatrické kliniky FN Motol.
Co projekt nepodporuje

"Srdce pro děti" nebude podporovat alternativní léčbu, ani experimentální léčbu. Stejně tak ne léčbu v zahraničí, pokud to ovšem »naši« lékaři přímo nedoporučí.

Občanské sdružení Život dětem a společnost Ringier ČR srdečně děkují všem lidem za pomoc a těší se, že společně pomohou dětem, které se potýkají se svým nelehkým osudem.