Zřícení Lenešickéhé kostela

21.10.2011 19:06

Zřícení věže kostela v Lenešicích 3. 07. 2008 Ve čtvrtek 3. července 2008 v odpoledních hodinách došlo k náhlému zřícení kostelní věže v Lenešicích a zároveň i k poškození části lodi kostela. Kostelní věž i kostel je starobylá románsko-gotická památka. V roce 2008 měla firma Statika z Ústí nad Labem zajistit podle objednávky Biskupství Litoměřice stažení věže ocelovými táhly, ale později Biskupství ve spolupráci z firmou dojednalo důkladnější opravu statiky věže podle Projektové dokumentace z dřívější doby, kterou Děkanství Postoloprty předalo této firmě. Nebylo ovšem sděleno, kdy se bude akce realizovat – pravděpodobně se tak mělo stát v letních měsících. Bohužel, nedošlo ani k započetí prací. Na místo tragického zřícení se dostavili: starosta obce Lenešice, Policie ČR, generální vikář z Litoměřic, stavební technik Biskupství, paní kostelnice. Děkan z Postoloprt, bohužel je po operaci v domácím léčení a nemohl se zúčastnit. Pouze byl telefonicky konzultován. S dovolením generálního vikáře, Památkového ústavu i stavebního technika Biskupství byly odstraněny z kostela movité církevní památky a převezeny do depozitáře Biskupství Litoměřice (obrazy křížové cesty, sochy P. Marie Lurdské, Sv. Jana Nepomuckého, kříže, svícny, monstrance a ciborium ze svatostánku, dřevěné anděly, ostatky svatých), aby nedošlo ke krádeži. Díky Bohu, že se nikomu nic nestalo, neboť objekt byl již z dřívějška obehnán ochranným plotem do jehož prostoru se věž prakticky zřítila. Nejsou dosud známy všechny škody. Jisté je, že byly zničeny věžní hodiny včetně 4 ciferníků, kostelní varhany včetně píšťal, některé sošky, které byly uloženy v prostoru pod kůrem. Podle sdělení generálního vikáře a stavebního technika se bude po 11. červenci 2008 zabezpečovat čelní strana kostela alespoň provizorně, aby vítr neponičil v dobrém stavu se nacházející střechu lodi kostela. S dovolením generálního vikáře Děkanství Postoloprty zajistí odvoz měděných částí a poničených varhanních píšťal do Sběrných surovin, aby se nestaly předmětem krádeží. Další postupy oprav budou předmětem jednání Biskupství Litoměřice se stavebními techniky, statiky a Národním památkovým ústavem Ústí nad Labem. Římskokatolická církev bude pro účely bohoslužeb využívat opět farní kapli na faře Lenešice.